Sponsorbijdrage

Waarom is het belangrijk een kind te patroneren?

Voor de VZW « Enfants de la Paix » is de opvoeding van kinderen een prioriteit. Dit recht op een opvoeding is trouwens aanzien als een fundamenteel recht voor alle kinderen, zoals aangehaald in artikel 28 van de Conventie met betrekking tot de Rechten van het kind dat in 1998 door UNICEF werd aanvaard.

Hoe kan een opvoeding de gezondheid van moeders en hun kinderen ten goede komen?

Een vrouw die geniet van een goede schoolbasis zal zich gemakkelijker laten opvolgen tijdens haar zwangerschap, zal de kinderen laten inenten en zal op de hoogte gebracht worden van de nutritionele noden. Zij zal betere hygiënische praktijken toepassen.. met het gevolg dat babies en kinderen een hogere overlevingskans hebben en, in het algemeen, genieten van een betere gezondheid en een betere voeding.

Een meisje die haar scholing beëindigd heeft zal meer kansen hebben om :

 • een goede job te vinden wanner zij volwassen is
 • later te trouwen of een beter huwelijk vormen gelet op haar hogere graad van opvoeding
 • minder kinderen hebben
 • Aids of HIV te ontlopen
 • medische hulp kunnen inroepen
 • deel te nemen aan stemmingsronden in haar landsgedeelte
 • kredieten te bekomen want zij kan lezen en schrijven

 
 


Een kind patroneren :

De vereniging verbindt zich :

 • U op de hoogte houden van de resultaten van de scholing van uw petekind alsmede van haar gezondheid.
 • U in te lichten over alle nieuwtjes over haar persoontje.
 • U, op aanvraag, een recente foto over te maken van uw petekind.
 • Ingaan en ontwikkelen van een epistolaire briefwisseling tussen U en uw petekind.
 • U ontvangt, trimestrieel ons blad « Namastaï » waar U kennis krijgt van onze projecten.

 
 
  Een kind patroneren

Gezamenlijk kinderen patroneren :

De vereniging verbindt zich :

 • Ingaan en ontwikkelen van een epistolaire briefwisseling tussen U en de kinderen.
 • U ontvangt, trimestrieel ons blad « Namastaï » waar U kennis krijgt van onze projecten.

 
 
 
 
 
 
 
  Gezamenlijk kinderen patroneren

 

Elke gift van minimum 40 € per jaar geeft recht op een fiscale ontlasting.

 

 

Het leven van deze hulpeloze kinderen verbeteren en hun dagelijks leven wijzigen.
Realisatie PARACONCEPT   logoP