Onze projecten

Wij financieren projecten in de nabijheid van twee grote steden.
Deze projecten zijn de volgende :

Tehuizen

De vereniging EDP herbergt ongeveer 235 kinderen in twee tehuizen, een in de nabijheid van de grote steden van Hyderabad en Thiruvannamalai. De tehuizen van Malkapur (Hyderabad) en de Randam (Thiruvannamalai) werden gebouwd door de vereniging.
De vereniging EDP De onderhouds- en bezettingskosten, de personeelskosten, voedsel, gezondheidszorgen, scholingskosten, kleding.. enz worden gedragen door de vereniging. Deze instellingen geven werk aan 38 Indiërs.

Het tehuis van Malkapur
(Hyderabad) :

Dit was het 1ste tehuis. Aanvankelijk werd een huis in huur genomen, aan de stadsgrens, en werden 30 kinderen opgenomen die hoofdzakelijk uit de aangrenzende sloppenwijken (slums) kwamen. Daar het huis te klein werd heeft de vereniging een bouwgrond gekocht op 50 km van de stad en er een gebouw gezet die ons thans toelaat 185 kinderen te herbergen. In deze home wordt de schoolopleiding gegeven tot aan het 10de jaar. Hierna volgen de kinderen die er de nodige capaciteiten voor hebben de hogere leergangen buiten het tehuis. In deze home hebben wij een groot terrein die ons ruimschoots de gelegenheid geeft akkerbouw en veeteelt te verzorgen. Dit verlicht onze maandelijkse onderhoudskosten en onze kinderen genieten van verse producten. De school van onze home is door het ministerie erkend sedert 2011.
Onze actie is meer gericht naar de plaats van de vrouw en onze keuze gaat dan ook meer naar de opvang van meisjes. dit vertegenwoordigt thans 75%van onze bezetting. Deze keuze legt ons wel bepaalde verplichtingen op in de structuur van ons tehuis. Wij verkiezen dan ook de bouw op te starten van een 1ste verdiep voorbehouden aan onze vrouwelijke bevolking, en dit vanaf 2018. Dit zal ons tevens toelaten een 200-tal kinderen op te vangen in plaats van 185.

Het tehuis van Randam
(Tiruvannāmalai) :

Dit is onze tweede home. Aanvankelijk werd een huis ingehuurd, een beetje buiten de stad Chennai, in Āvadi. Wij herbergen er 46 arme kinderen. Het huis was er echter niet gunstig gelegen om er de kinderen een goede opvoeding te geven. Wij hebben dus een stuk grond gekocht gelegen op 12km van de stad tiruvannamalai en hebben er een home gebouwd die ons thans toelaat een 46-tal meisjes te herbergen.
In dit tehuis wordt geen scholing gegeven aan de kinderen die dus, dagelijks, hun hogere studies volgen in andere instellingen. In deze home beschikken wij over een groot terrein waar zij een sport kunnen beoefenen, alsmede een ander terrein voor de groententeelt. Deze home werd in september 2015 ingehuldigd.

map

 

 

Het leven van deze hulpeloze kinderen verbeteren en hun dagelijks leven wijzigen.
Realisatie PARACONCEPT   logoP